Simprolit blokovi

simprolit blokovi

Među proizvodima od Simprolita svojim jedinstvenim odnosom: kvalitet – niska toploprovodljivost – dugovečnost – dobra zvučna izolacija – dobra hidrofobnost – mala težina konstrukcije – ekonomičnost – vidno se izdvajaju Simprolit blokovi za zidanje fasadnih i pregradnih zidova.

Oni imaju izuzetne sanitarno – epidemiološke karakteristike, za klasu kvalitetnije i stepen više nego što je to predviđeno po GOST R 51263-99. U objektima izgrađenim od Simprolit blokova ne samo da se omogućava komfornost življenja saglasno GOST 30494-96, već su u potpunosti ispunjeni i ekološki zahtevi po GOST 30775-2011 i GOST R 51769-2001.

Zidovi od Simprolit blokova deklarišu se kao «suvi» (ne više od 4% vlažnosti). U slučaju natapanja konstrukcije u havarijskim situacijama oni se brzo suše, bez gubitka fizičkih karakteristika. Kod poplava zidovi od Simprolit blokova ne upijaju vlagu putem kapilarnog penjanja, kao što to čine zidovi od opeke, siporeksa, penobetona, keramzitobetona i drugih materijala (u slučaju poplava zidovi od tih materijala putem kapilarnog penjanja upijaju vodu po celoj visini, a zatim se dugo suše, ponekad i više od godinu dana).

Naime, Simprolit blokovi upijaju vodu na svega 3-4 cm iznad nivoa okolne vode, a posle njenog povlačenja zidovi od Simprolit blokova se brzo osuše, što je i potvrdeno ispitivanjem u Institutu za materijale i konstrukcije Gradevinskog fakulteta u Beogradu.

U klasi lakih betona Simprolit polistirolbeton je među najlakšima, a proizvodi od njega su i nekoliko puta lakši od analognih. Korišćenjem Simprolit blokova za zidanje fasadnih i pregradnih zidova, značajno se umanjuje opterećenje na konstruktivne elemente objekta, a samim tim smanjuju se i njihove dimenzije, potrebna armatura i težina, što direktno utiče na cenu konstrukcije objekta.

Zahvaljujući njihovoj lakoći, zidanje Simprolit blokovima izuzetno je povoljno kod nadgradnje postojećih objekata i izgradnji mansardi na objektima sa ravnim krovovima. Po pravilu, pri nadgradnji potkrovlja na objektu sa ravnim krovom, ukupna težina nadgradnje je u sumi manja u odnosu na težinu tipskih slojeva za izolaciju ravnih krovova, zahvaljujući čemu najčešće nije potrebno ojačanje temelja objekta koji se nadziđuje.

Tamo gde se drugim materijalima mogu nadzidati dva sprata, primenjujući Simprolit sistem® moguće je izgraditi tri sprata iste te težine. Takođe, zahvaljujući lakoći Simprolit blokova, brzini i jednostavnosti njihove ugradnje, nadziđivanje objekata Simprolit sistemom® izvodi se bez iseljenja stanara, što kod drugih sistema nadgradnje sa lakom ispunom i nosećim metalnim ili betonskim montažnim elementima najčešće predstavlja nesavladivu teškoću.

Posebno treba istaći da Simprolit blokovi nemaju konkurencije u svojoj kategoriji kod izgradnje zidova prostorija sa povećanom vlažnošću – kupatila i kuhinjskih zidova sa vodovodnom mrežom.

Što se gorivosti tiče, Simprolit monolit i konstrukcije od njega (marki od D150 do D1000), proizvedeni po TU 5741-003-52775561-2003, zadovoljavaju protivpožarne zahteve, utvrđene po NPB 244-97 i sertificirani su kao negorivi materijal (NG) po GOST 30244-94 t.5.2. (Sertifikat №ССПБ.RU.ОП019.Н00168, sa važnošću do 03.11.2006 g.).

Simprolit blokovi sa šupljinama, za fasadne i pregradne zidove (debljina blokova od 8 do 30 cm, marke od D200 do D1000), proizvedeni po TU 5741-003-52775561-2003, bez maltera, sa termoizolacionim ulošcima (koji se dodaju u slučaju potrebe povećanja termoizolacije zidova u oštrim klimatskim uslovima) zadovoljavaju protivpožarne zahteve, utvrđene po NPB 244-97: grupa gorivosti G1 po GOST 30244-94 (slabo gorivi po SniP 21-01-97); grupa zapaljivosti V1 po GOST 30402-96 (teško zapaljivi po SniP 21-01-97); mala dimoobrazujuća sposobnost po GOST12.1.044-89-t.4.18 (grupa D1 po SNiP 21-01-97) –Sertifikat №ССПБ.RU.00019.Н00165, sa važnošću dо 03.11.2006 g.

U praksi Simprolit blokovi su negorivi, zato što pod dejstvom visokih temperatura kuglice stiropora obložene aditivima i cementom isparavaju, a ostaje betonska «rešetka» koja pri daljem dejstvu požara prelazi u porozni cementni kamen, zadržavajući pri tome svoja fizička i termofizička svojstva skoro u punom obimu. Minimalna debljina «rebra» Simprolit bloka sa šupljinama iznosi 4 cm, pa su se zbog toga ispitivanja otpornosti na požar sprovodila na obrascu debljine 11cm (obostrano po 4cm Simprolita, a u sredini ploča stiropora debljine 3cm).

Po rezultatima ispitivanja (protokol № 626/ИЦ-00, IC«Opitnoe» Ministarstva odbrane Rusije) izveden je sledeći zaključak: «Za vreme ispitivanja otpornosti na dejstvo požara, u toku 90 minuta, granična stanja gubitka celovitosti (E) i gubitka termoizolacione sposobnosti (I) po GOST 30247.1 obrasca troslojnog panela na osnovu Simprolit polistirolbetona i table od stiropora nisu nastupila».

Uzimajući u obzir da ispitivani obrazac pri tome nije bio malterisan ni sa jedne strane i da je takav imao otpornost na dejstvo požara više od 90 minuta, očigledno je da zid izidan Simprolit blokovima i omalterisan sa obe strane ima otpornost na dejstvo požara daleko više od 90 minuta.

Zidovi od Simprolit blokova, zapunjeni betonom, imaju visok stepen čvrstoće i otpornosti na seizmička dejstva – za stepen i više od zidova sazidanih drugim vrstama blokova. Zidovi od Simprolit blokova zadržavaju svoju otpornost pri dugotrajnoj eksploataciji (100 i više godina). Sa Simprolit blokovima moguće je izgraditi lake, a pri tom i visokootporne zidove, s obzirom da Simprolit blokovi imaju vertikalne i horizontalne šupljine u koje je moguće, zajedno sa betonom, montirati i armaturu.

Opšte poznata protivurečnost između nosivosti i termoizolacione sposobnosti građevinskih elemenata (nosivost zahteva veću zapreminsku težinu, a što je veća zapreminska težina tim je manja termoizolaciona sposobnost) kod Simprolit blokova je rešena na taj način da se oni izrađuju od superlakog Simprolit polistirolbetona maksimalne zapreminske težine 200 kg/m, koji doprinosi visokoj termoizolacionoj sposobnosti.

S druge strane, nosivost zidova sazidanih Simprolit blokovima postiže se zapunjavanjem šupljih otvora blokova betonom, pri čemu nosivost izgrađenih zidova zavisi isključivo od primenjene marke betona.

Bez obzira što se Simprolit blokovi zidaju zapunjavanjem betonom, ukupna težina zida od Simprolit blokova je mala. Na primer, spoljašnji zid Simprolit blokova debljine 225 mm (Simprolit blok debljine 200 mm, unutrašnji malter 15 mm i spoljašnji 10 mm) zajedno sa malterom i betonom teži 165 kg/m2 zida (sam Simprolit blok teži oko 3,1 kg/komad ili manje od 27,5 kg/m2 zida), a pregradni zid od Simprolit pregradnih blokova debljine 140 mm (Simprolit blok debljine 120 mm i obostran malter ukupne debljine 20 mm), zajedno sa malterom i betonom teži 121 kg/m2 zida (sam Simprolit blok teži manje od 2 kg po komadu ili manje od 20 kg/m2 zida).

Upoređujući težinu (60% debljeg) omalterisanog fasadnog zida od Simprolit blokova debljine 20cm (121 kg/m2) i težinu obostrano omalterisanog pregradnog zida od opeke debljine 12 cm (296 kg/m2) očigledna je lakoća zidova izvedenih od Simprolit blokova.


simprolit blokovi