Simprolit polistirolbeton

simprolit polistirolbeton


SIMPROLIT® POLISTIROLBETON - OSNOVNI MATERIJAL ELEMENATA SIMPROLIT SISTEMA®

Simprolit® – patentirani modifikovani polistirolbeton predstavlja vrstu lakog betona na bazi agregata od ekspandiranih granula polistirola - stiropora. Pri tome, za razliku od klasičnog građevinskog stiropora, primenjuje se isključivo sirovina oslobođena stirena i pentana - koja se primenjuje za izradu prehrambenih pakovanja, punjenje nameštaja i sl.

Ono što Simprolit® se spravlja kao polusuva mešavina granula stiropora, portland cementa, vode i posebnih aditiva. Ono što Simprolit® izdvaja u okviru grupe polistirolbetona kojoj pripada je njegova mala zapreminska težina, malo upijanje vode iz okolne sredine - kako putem absorbcije, tako i putem kapilarnog penjanja, visoka otpornost na mraz, postojanost fizičko-mehaničkih karakteristika bez obzira na procenat sadržaja vlage u njemu i optimalna korelacija između čvrstoće i toplotne provodljivosti.

Simprolit® polistirolbeton je negoriv materijal, po EU standardima klase A2,s1,d0, a po ruskim GOST standardima oznaka je NG (negoriv).

Zahvaljujući pre svega svojim izuzetnim termo-fizičkim i fizičko-mehaničkim karakteristikama Simprolit polistirolbeton svoju primenu nalazi svuda tamo gde su termoizolacijske karakteristike, lakoća konstrukcije, otpornost na vlagu, mraz, požar, površinaska čvrstoća i dugovečnost opredeljujući faktori u uzboru materijala. U odnosu na analoge iz klase lakih betona, kao i u odnosu na konstrukcije sa standardnim izolatorima u tablama (mineralna vuna, stiropor, stirodur i dr.), Simprolit se vidno izdvaja svojim optimalnim karakteristikama i odnosima, kao što su:

  • izuzetna komfornost življenja u objektima od Simprolita;
  • dobra paropropustljivost;
  • ekološka čistoća i izuzetno dobri sanitarno-epidemiološki paramatri;
  • konstrukcije od Simprolita su «suve» (ne više od 4% vlažnosti);
  • u slučaju havarijskih potapanja konstrukcije, Simprolit elementi se brzo suše, bez gubitka čvrstoće;